Bewakingsdiensten

Particulieren of ondernemingen, actief in welke sector dan ook, kunnen beroep doen op Arasguard Security voor:

Winkelbewaking

Een bewakingsagent geeft niet alleen aan klanten een groot veiligheidsgevoel, naar potentiële criminelen is er ook een ontradend effect. Door aanwezig te zijn in het filiaal beschermt de agent zowel het personeel als de klanten en leveranciers. Uiteraard is het ook mogelijk via camera monitoring de veiligheid te garanderen.

In winkelstraten is het trouwens erg nuttig om met enkele handelaars een afspraak te maken met Arasguard Security. Zo kan er een bewakingsagent ingeschakeld worden voor diverse panden in eenzelfde straat. De kosten worden dan gedeeld door alle betrokkenen.

Bent u eigenaar van diverse filialen in een regio, dan kunt u gebruik maken van clusterbewaking: de bewakingsagent komt op (on)regelmatige tijdstippen langs in de verschillende filialen.

Het is trouwens mogelijk interventie na alarm via Arasguard Security te organiseren. De meldkamer van uw systeem waarschuwt onze permanentiedienst waarna we de dichtsbijzijnde patrouille ter plaatse sturen.

Het moet trouwens niet steeds in uniform! Ook voor incognito bewaking kunt u op ons beroep doen. Er zijn ook agenten die vergezeld worden door hun trouwste viervoeter die de beveiliging kunnen doen indien dit nodig zou zijn.

Organiseert u een Opendeurdag of verwacht u een toeloop van klanten tijdens een koopavond of koopzondag? Voor dergelijke tijdelijke of korte opdrachten kunt u uiteraard ook terecht bij Arasguard Security!

Kantoorbewaking

Een bewakingsagent doet meer voor een bedrijf dan enkel toegangscontrole. Vooral in kantooromgevingen neemt een agent een pallet aan taken op zich zoals algmeen onthaal, badgecontrole, behandelen van telefoonoproepen, bezoekers wegwijs maken, goederenregistratie, regelmatige controlerondes en zo veel meer. De agenten van Arasguard Security zijn polyvalent, vriendelijk, hoffelijk en discreet!

Interventie na alarm is trouwens ook een veel toegepaste vorm van kantoorbewaking: de meldkamer van uw alarmsysteem waarschuwt onze permanentiedienst waarna de dichtsbijzijnde patrouille onmiddellijk ter plaatse wordt gestuurd.

Evenementen bewaking

Om de veiligheid van uw evenement te garanderen en te optimaliseren zitten we graag in een vroeg stadium reeds rond de tafel. Onze expertise kan u helpen tijd en energie te besparen in de voorbereidingen van uw evenement. Organiseert u een personeelsfeest, een festival, een tentoonstelling, een beurs, een concert of elk ander type evenement: de veiligheid van uzelf en uw bezoekers is van het grootste belang!

De agenten van Arasguard Security beheren op een professionele, vriendelijke en behulpzame manier de bezoekersstroom, ze verzorgen het onthaal, maken de bezoekers wegwijs, doen de toegangscontrole, parkingcontrole, perimeter controle en hebben hiervoor de nodige tools ter beschikking indien nodig: communicatiemiddelen, metaaldetectoren, enz. Wij zijn geen firma die exclusief moeten werken, wij kunnen een perfecte aanvulling zijn bij uw eigen veiligheidsmensen! Getrainde herdershonden kunnen ook ingezet worden indien de aard van het evenement dit vraagt.

Onze agenten zijn opgeleid en gespecialiseerd in het vermijden van fysieke agressie. Beheersing en conflictcontrole staan centraal bij de bewaking en beveiliging van een evenement. Onze agenten zullen zo veel mogelijk pro-actief werken en op een kalme, professionele manier communiceren.

Residentiële bewaking

Bent u vaak van huis of gaat u even met vakantie? Vraag Arasguard Security om uw huis te bewaken! We helpen u trouwens ook preventief uw huis „inbraak veilig” te maken. Indien u over een alarmsysteem beschikt, kunt u de meldkamer aan onze permanentie dienst koppelen: zodra het alarm geactiveerd wordt, verwittigd de meldkamer onze permanentiedienst die onmiddellijk de dichtsbijzijnde patrouille ter plaatse stuurt.

Kent u andere bewoners in de buurt die in eenzelfde situatie zijn? Dat biedt ons de mogelijkheid een cluster te maken van gebouwen om te bewaken. Hierdoor kunt u de kosten delen met de andere beveiligde eigendommen!

Bewaking van werven

Een verlaten werf is hoe langer hoe meer het doelwit van criminelen. Er ligt dan ook vaak een schat aan materiaal, soms zelfs gewoon voor het oprapen. Een bewakingsagent kan hier heel erg preventief werken en mogelijke diefstallen ontmoedigen. Een werf kan permanent bewaakt worden en anders is mobiele bewaking een perfecte oplossing. Heeft uw bedrijf meerdere werven bij mekaar in de buurt, dan kan er een (on)regelmatige patrouille ronde uitgewerkt worden. Op vlak van beveiliging is het trouwens sterk aan te raden om ook andere aannemers die werkzaam zijn in de buurt van uw werf warm te maken voor beveiliging van hun werf: Arasguard Security beveiligt ze allemaal en de kosten worden gedeeld!

Industriële bewaking

Particulieren of ondernemingen, actief in welke sector dan ook, kunnen beroep doen op Arasguard Security

Industriële bewaking kan heel diverse vormen aannemen. Het kan gaan van interventie na alarm tot brandpreventie. Regelmatig controlerondes uitvoeren binnen en buiten de site, onthaaltaken uitvoeren, goederen ontvangen en inklaren, camera monitoring, toegangscontrole en zo veel meer.

Op een industrieterrein is het trouwens erg nuttig om met verschillende bedrijven bewaking in te huren. Geef ons gerust aan als je andere bedrijven in de buurt kent die ook interesse hebben in bewaking: wij nemen contact met hen op. Zo kan de bewaking voor verschillende bedrijven gelijktijdig verzorgd worden en de kosten worden eveneens gedeeld!

Mobiele bewaking of Interventie na alarm

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.